Św. Konstytucji 3 Maja


 "Rocznica" (fragment) - Aleksandrzak Stanisław
 Trzeci Maja radością wiosenną
 wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał.
 Sztandarami biało - czerwonymi
 umaiła sie Rzeczpospolita.