Andrzejki - 30 listopad


 "Andrzejki"
 Dziewczęta się stroją -
 w szkole dyskoteka...
 Każda sobie wróży,
 jaka przyszłość ją czeka.

 Już wosk roztopiony,
 klucz przygotowany;
 przez dziurkę od klucza
 wosk ten będzie lany.