Święto Niepodległości - 11 listopada


 "Jedenasty listopada" - Wiszniewski L.
 Dzisiaj wielka jest rocznica -
 Jedenasty listopada!
 Tym, co zmarli za Ojczyznę,
 Hołd wdzięczności Polska składa.

 Im to bowiem zawdzięczamy
 Wolność - polską mowę w szkole,
 To że tylko z ksiąg historii
 Poznajemy dziś niewolę.

 Uroczyście biją dzwony,
 W mieście flagi rozwinięto...
 I me serce się raduje,
 Że obchodzą Polskie Święto.