Święto Pracy - 1 maja


"Pierwszy maja" - Brzechwa Jan
 Temat? - jak rzeka. Miejsce? - świat.
 Cel? - szczęście. Wróg? - kapitalizm.
 Myśmy widzieli świat spoza krat,
 kraty pękły od młota ze stali.

 My pójdziemy Pierwszego Maja
 ulicami stolic tego świata,
 my za ręce się będziemy trzymali,
 my każdego przyjmiemy jak brata...

 Każdego? - nie!
 Bo jest gniew,
 bo są banki, kajdany i trony...
 Nasz sztandar? ... Jego kolor czerwony,
 "bo na nim robotników krew".

 Myśmy szli, raczej nasi ojcowie
 (ileż to lat?...),
 w Warszawie, w Łodzi i w Żyrardowie
 myśmy szli na Pierwszego Maja

 jak na bój!
 Trony, banki się jeszcze trzymają.
 Trzymaj sztandar,
 bo twój.

 Był rok Piąty, był Siedemnasty,
 błysnął Petersburg: natchnienie-miasto,
 była dokoła wroga banda,
 błyszczał Październik: sztandar!

 Ten sam sztandar szumiał nad Madrytem,
 pieśń szumiała tym samym rytmem,
 na placu Grzybowskim, jak dziś pod Grammos,
 w sercach i w pieśni było to samo.

 Nie będzie tronów, nie będzie banków,
 złamiemy fronty Kuomintangu,
 nie będzie City i Wall Street,
 błyśnie wolności świt!

 Pokój, pokój, pokój narodom,
 braterstwo dla wszystkich ras,
 w przyszłość - pierwszomajowym pochodem,
 wyżej sztandarów las!

 Młot, kielnia, młotek, kilof i pióro,
 pług za traktorem, mosty w dal.
 I ty tam pójdziesz, literaturo:
 słowo - stal.

 (Kilkadziesiąt) lat
 liczy Pierwszy Maj.
 Towarzyszu, masz zdobyć świat.
 W trudzie trwaj.